Handelshøyskolen BI

På campus Stavanger kan du studere på heltid eller kombinere jobb og videreutdanning.

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Vi er hovedleverandør av økonomisk og administrativ kompetanse i Norge, og har utdannet over 200.000 lederkandidater.

Handelshøyskolen BI tilbyr bachelor-, master og PhD programmer. I tillegg skreddersyr og spesialutvikler vi kurs og programmer til en rekke bransjer og organisasjoner innenfor offentlig og privat sektor. Programmene tilpasses slik at de møter virksomheters og enkeltpersoners kompetansebehov.

Les mer om vårt studie- og kurstilbud:
Heltidsstudier: https://www.bi.no/studere-ved-bi/campus-stavanger/studiene/
Videreutdanning: https://www.bi.no/studere-ved-bi/campus-stavanger/videreutdanning/

FAKTA

  • Partner siden: 1998

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Bransje: Kurs og utdanning

  • Besøkadresse: Byfjordparken 17

  • Postadresse: Byfjordparken 17, 4017 Stavanger

  • Webadresse: www.bi.no

  • Telefon: 46410000