Gatelaget

Gatelaget er et lavtelskertilbud for mennesker over 18 år med med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. De trener hver mandag og onsdag på SR-Bank Arena.

Annonse:

 Gatelaget i Viking Fotball tilbyr:

  • Fotballtrening tre dager i uken
  • Praktisk læring og mestring
  • Bevisstgjøring og veiledning av egen helse
  • Sosial relasjonsbygging

Vikings gatelag er et lavterskeltilbud til kvinner og menn med ulike former for rusmiddelavhengighet. Med det mener vi personer i aktiv rus, mennesker under rehabilitering eller dem som har klart å bli rusfrie. Det skal være et tilrettelagt opplegg på dagtid, hvor målsettingen vil være å gi utøverne på laget en bedre livskvalitet gjennom felleskap og trening.

Vi håper at fotballtreningen kan bli en integrert aktivitet for mange, en arena hvor de kan etablere nye nettverk. En aktivitet som kan bli en del av den enkeltes recovery – eller bedringsprosess.

Vi samarbeide med Helse Stavanger, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling om tilbudet.

– Det er veldig kjekt om vi kan bidra til å hjelpe noen av dem som kanskje har det verst i samfunnet, og kanskje også er lengst unna det glansede mediebildet som lages av toppfotballen, sier Svein Fjælberg, som har ansvaret for klubbens gatelag. 

Fjælberg, som har nesten 300 kamper i Viking-drakt, har tro på idrettens rolle i sammenhenger som dette:

– Ja, idretten, og kanskje spesielt lagspill, har muligheter til å gjøre noe for denne gruppen. Vi kan tilby kameratskap, teamarbeid og inkludering. I tillegg er idretten i seg selv positiv uansett livssituasjon. Fysisk fostring har god effekt, påpeker han.

Treningsdager: Mandag, onsdag og torsdag
Sted: SR-Bank Arena
Tid: Trening fra kl: 11.30 - 12.30, oppmøte 11.00.

 

Viking besørger fotballsko/treningstøy, og det blir servering av mat i forbindelse med trening.

 

Har du lyst å bli med eller har spørsmål, ta kontakt med oss nedenfor. 

 

Kontaktpersoner

Annonse fra Eliteserien: