Åpenhetsloven

Annonse:

Innledning og Lovens formål

1. juli 2022 trådte lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Viking Fotball AS er omfattet av denne loven, og har forankret dens innhold i klubbens retningslinjer. Daglig leder er ansvarlig for arbeidet med åpenhetsloven, med støtte fra øvrig administrasjon. Styret har ansvar for å sørge for at Viking Fotball AS følger åpenhetsloven og publiserer årlig redegjørelse på nettsiden innen 30. juni påfølgende år.


Beslutning i styremøtet 20.06.2023:

Sak 36 / 2023: Åpenhetsloven

Vedtak: Styret vedtar å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer ifølge Åpenhetslovens §4 og §5.


Viking Fotballs aktsomhetsvurdering

Gjennom vår aktsomhetsvurdering har vi så langt ikke avdekket negative konsekvenser eller risiko for slike.


Viking Fotballs redegjørelse og retningslinjer

Les Redegjørelse etter åpenhetsloven for Viking Fotball AS her

Les Retningslinjer for leverandører og andre forretningspartnere (bærekraft og ansvar) her

Les UEFA Football Sustainability Strategy 2030 her


Kontakt

Hvis du har spørsmål om vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og bærekraft for øvrig, kontakt: [email protected]

Annonse fra Eliteserien: