Stillingsannonse: Kraft- og Kjærlighetsansvarlig

Ønsker du å jobbe i Viking? Nå har du muligheten.

Annonse:

Vi styrker en av de viktigste avdelingene i klubben:

Samfunnsavdelingen under navnet Viking Kraft og Kjærlighet!

Den nyopprettede stillingen skal forvalte noe av det viktigste vi har og du skal være en sterk bidragsyter i det å bety mest mulig for flest mulig. Ved å bruke fotballens metodikk ønsker vi å styrke klassemiljøene i regionen, dette gjennom skoleprosjektet kalt Skoleløftet.

Det er blant annet dette prosjektet nettopp du kan få ansvar for å lede videre. I tillegg vil du ta del i utviklingen av frivillighetsarbeid og andre prosjekter ut mot barn og ungdom.

Nå tar vi all vår kraft og all vår kjærlighet, og legger den i dine hender. Det er på tide å bruke den for å styrke våre barn og ungdommers fremtid.

Les mer om stillingen her og ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Annonse fra Eliteserien: