Gi din støtte: Fotballbaner for barn i Syria

Du kan hjelpe krigsherjede barn i Syria til å få et bedre liv. Målet er å gi jenter og gutter en ny arena hvor de kan oppleve glede og trygghet.

Annonse:

Du kan hjelpe krigsherjede barn i Syria til å få et bedre liv. Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo ble opprettet i 2016 etter initiativ fra Per Ravn Omdal og Erling Folkvord.

To kunstgressbaner ble åpnet i Kobanê i 2019, og to kunstgressbaner ble åpnet i Raqqa i 2022 – som følge av at innsamlede bidrag fra Norge nå har passert 2,5 millioner kroner. Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet.

Nå er målet å gi jenter & gutter i byen Qamishlo en ny arena hvor de kan oppleve glede og trygghet. Fotballen kan ikke viske ut krigsminnene barna har, men felles aktivitet og utfoldelse på en “ekte” fotballbane kan gi helt nye perspektiver i livet.

Vi skal hjelpe barna i Qamishlo ved å bygge to kunstgressbaner der de bor og går på skole.

Gi din støtte – som engangsbeløp eller månedsavtale

Et kjærkomment bidrag fra deg & dine kan settes inn på konto 1503.82.85391 eller du kan vippse til 74665.

Ønsker du en månedsavtale med fast månedlig trekk fra din konto, frem til de to nye banene åpnes (eller hvor lenge du vil), overføres beløpet til konto 1503.82.85391. 

Les mer på fotballbane.org

Annonse fra Eliteserien: