2 ansatte i vår utviklingsavdeling har fått påvist Covid-19

A-laget er ikke påvirket av hendelsen.

Det har blitt avdekket to tilfeller av Covid19 smitte blant våre ansatte i utviklingsavdelingen i Viking Fotball. Samtlige ansatte i den aktuelle avdelingen ble satt i karantene, og testet umiddelbart. Resultatet av disse testene er at det ikke er avdekket ytterligere smitte.

Klubben bistår nå de lokale helsemyndighetene i smittesporingen og i påvente av resultatene av denne innstiller vi all aktivitet rundt vårt Akademi inntil videre.

A-laget er ikke påvirket

I Viking følger vi en streng toppfotball protokoll fra NFF, som gjør at virksomheten rundt A-laget er helt skjermet fra denne hendelsen. Videre gjør smitteverntiltakene på SR-Bank Arena at samtlige ansatte i vår administrasjon nå er testet med negativt resultat. Dette gjør at den øvrige driften fortsetter som normalt.

Leder for Medisinsk i Viking Fotball, Halvard Grova, sier følgende:

  • Det er økende smitte i samfunnet, så dette kunne skjedd på alle nivå i idretten. Vi har fulgt alle retningslinjer fra NFF under gjennomføring av treninger i utviklingsavdelingen, men to av våre ansatte i den avdelingen har dessverre testet positivt. A-laget er helt skjermet fra den øvrige aktiviteten og er derfor ikke påvirket på noen måte.
Annonse fra Eliteserien: