Westco Miljø

Alt innen avfallshåndtering

Om Westco Miljø

Westco Miljø er Rogalands ledende avfallsselskap. Vi har 10.500 avfallsenheter, 52 biler og 5 mottaksanlegg for næringsavfall. Vi håndterer ca. 150.000,- tonn avfall pr. år og av dette går 95 % til gjenvinning.

FAKTA

  • Partner siden: 1999

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Bransje: Miljø og avfallshåndtering

  • Besøkadresse: Forusbeen 204

  • Webadresse: www.westco.no