Sparebanken Vest

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 250.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Besøkadresse: Haakon VIIs gate 7, 4005 Stavanger

  • Webadresse: www.spv.no

  • Telefon: 915 05555