SAR

Om SAR

SAR AS ble etablert i 1987 og tilbyr komplett avfallsstyring gjennom vårt konsept Waste Chain Management - WCM®. Vi er en total leverandør av avfallstjenester med spesialkompetanse innen farlig avfall og boreavfall. Vi skaper avfall om til verdier gjennom rådgivning, miljøriktig håndtering og blant annet ved bruk av egne behandlings- og prosessanlegg. Via våre serviceavdelinger langs norskekysten er vi representert fra Stavanger i syd til Hammerfest i nord.

Våre kunder er hovedsakelig relatert til offshore virksomhet og landbaserte industri i tilknytning til våre avdelinger. Vi benytter eksisterende og ny teknologi kombinert med kompetanse og nytenkning/utvikling for å sørge for at vi til enhver tid tilbyr de beste tekniske, mest miljøvennvennlige, og mest kostnadseffektive løsninger for forebygging og håndtering av avfall.

SAR er både ISO 14001 & ISO 9001 sertifisert. Alle våre operasjoner blir selvsagt utført innenfor gjeldende lover og forskrifter. Det er sterkt fokus fra ledelsen og en god kultur blant våre ansatte hva gjelder helse, miljø og sikkerhet.

FAKTA

  • Partner siden: 1999

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Bransje: Avhfallshåndtering industri

  • Antall ansatte: 250

  • Besøkadresse: Oljevegen 5, 4056 Tananger

  • Webadresse: www.sargruppen.no

  • Telefon: 51944444