Prosjektil

Om Prosjektil

Prosjektil er nå den største, lokaleide rådgiveren i regionen. Det betyr korte og lokale beslutningsveier, store muligheter for individuell påvirkning og et lokalt samfunnsengasjement som preger hverdagen vår.

Å være en totalleverandør av rådgivningstjenester innen bygg og anlegg, betyr i praksis at vi retter blikket fremover på vegne av deg og prosjektet ditt. Uansett hva slags resultat som ligger i horisonten, planlegger vi de viktige stegene om hvor og hvordan du skal komme deg dit.

Med personlig engasjement i å tilføre riktig kompetanse til rett tid, ønsker vi å være en katalysator og stabilisator for byggherrer og entreprenører. Vi leverer planer som bidrar til bedre balanse mellom pris og kvalitet. Planer som gjør byggebransjen bedre. Sagt på en annen måte: Planer som virker.

FAKTA