Øster Hus

Om Øster Hus

Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli Rogalands største boligbygger, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Virksomheten dreier seg i stor grad om prosjektutvikling i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter på attraktive tomteområder i regionen, men vi har også en spennende husbok og bygger eneboliger for kunder som selv har tomt. Vi har et tilbud for de aller fleste, enten man ønsker innflytting raskt, eller lengre frem i tid. Se våre nettsider for mer informasjon om vårt store og varierte boligutvalg, og ta gjerne kontakt.
Og husk – VI BYGGER UANSETT!

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Webadresse: oster-hus.no

  • Telefon: 51 68 57 50