Oceaneering

Om Oceaneering

Oceaneering AS ble etablert i 1973 og er heleid av Oceaneering International Inc. I Norge sysselsettes ca. 1000 ansatte. Konsernets produkt- og tjenestetilbud til olje- og gassindustrien tilbys på en global skala, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner.

ROV: Oceaneering eier og driver verdens største ROV flåte. I dag fjernstyres en del av offshoreoperasjonene fra land via 4G nettverk.

Service, Technology & Rental: Design og produksjon av produkter og spesialverktøy til rigger og subsea oljefelt. Fartøysoperasjoner for brønnhodefjerning (P&A) og installasjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) til offshore innretninger.

Integrity management and inspection: Håndtering av data og analyser for optimalisering av inspeksjon- og vedlikeholdsplaner for land-og offshoreinnretninger. Egen avdeling for sakkyndig virksomhet for inspeksjon, tredjepart verifikasjon og sertifisering av alle typer kraner og løfteutstyr.

Hvorfor vi er partner i Viking Fotball

Idrett og kultur skaper aktivitet, tilhørighet, og bidrar til større trivsel i hverdagen. Vi tror på inspirasjon gjennom felles opplevelser, gode rollemodeller og motiverende forbilder. Samarbeidsnettverket gir oss muligheten til å ta del i interessen, engasjementet, og kjærligheten mellom publikum og Viking fotball.​ Assosiasjonen med idrettens positive verdier er noe vi som selskap setter høyt.​

FAKTA