Logi Trans

Om Logi Trans

Logi Trans er sertifisert for nasjonal og internasjonal transport av DNV, inkludert farlig gods og tollklarering. Vår ekspertise og erfaring sikrer at dine sendinger vil bli håndtert som avtalt.

Logi Trans tilbyr:
* Fly, Bil, Sjø
* Lokalt, Nasjonalt, Globalt
* Prosjekt, Spedisjon
* Høy faglig kompetanse, moderne utstyr, og det siste inne ny teknologi
* ISO:9001, ISO:14001, OHSAS:18001, TRACE, AVETTA, Achilles; FPAL

FAKTA