Kraft Finans

VI FORVALTER DIN FORMUE

”Bedre avkastning over tid – det er hensikten med å tilby deg rådgivning fra Kraft Finans”

Investorer som opererer på egenhånd har lettere for å gå i de typiske fallgruvene. Vår erfaring tilsier at investor da ofte enten kommer inn mot slutten av en stigende syklus, eller velger svært risikoutsatte regioner eller bransjer.

Om Kraft Finans

Kraft Finans er en frittstående formuesforvalter som har fokus på lokal tilstedeværelse og 100 % fokus på investeringer.

Hvorfor vi er partner i Viking Fotball

For Kraft Finans har det vært viktig å være med å støtte klubben Viking i tillegg til at vi ser stor verdi i å være en del av samarbeidsnettverket i Viking Fotball.

FAKTA