K2 Bolig

Om K2 Bolig

K2 = Kunnskap og kapital til ambisiøse bolig- og næringsprosjekter
Gode prosjekt har én ting felles: De bygger på gjensidig tillit. Dette ligger til grunn for alle våre prosjekter. Vårt mål er at alle involverte parter skal bli fornøyde.

K2 har erfaringen som skal til for ryddig prosjektutvikling. Kontroll, orden og forutsigbarhet er stikkordene. I tillegg har vi gjennomføringskraft til å lose prosjektene trygt i havn. Vi arbeider tett med investorer, offentlige myndigheter, private kunder og leverandører – og godt samarbeid betyr alt.

FAKTA