HitecVision

HitecVision er Europas ledende private equity investor med fokus på oppstrøms olje- og gassindustrien. HitecVision har sitt hovedkontor i Stavanger, sentrum for norsk olje- og gassindustri. Siden 1994 har vi investert i, ervervet eller etablert mer enn 150 selskaper (inkludert tilleggsoppkjøp).

HitecVision gir kapital og kompetanse til vekstselskaper i olje- og gassektoren i Europa og Nord-Amerika. Vi investerer over hele oppstrøms olje- og gassektoren, inkludert alle segmenter innen oljefeltstjenester og teknologisektoren, samt lete- og produksjonsbedrifter.

Investeringsgruppens omfattende operasjons- og investeringserfaring fra olje- og gassindustrien gjør det mulig å skape verdier ved å samarbeide med gründere for å bygge lønnsomme og bærekraftige selskaper.

HitecVision forvalter fem aktive private equity-fond med en samlet engasjert kapitalbase på rundt 5 milliarder dollar. Omtrent 85% av kapitalen er gitt fra investorer utenfor Norge, fra en investorbase bestående av ledende internasjonale institusjonelle investorer - herunder private og offentlige pensjonskasser, stiftelser, suverenitetsfondsmidler, universitetsbevillinger og fondsmidler.

HitecVision er medlem av Norsk Venture Capital Association (NVCA).

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Besøkadresse: Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger

  • Webadresse: https://hitecvision.com

  • Telefon: 51 20 20 20