Hinna Park

Om Hinna Park

Hinna Park AS bygger, drifter, forvalter og leier ut næring- og kontorlokaler i Hinna Park. Vår portfolio inneholder over 100 000 m² med businesslokaler, inkludert prosjekterte bygg.

FAKTA