Geograf Digital AS

Om Geograf Digital AS

Geograf Digital AS er et privateid selskap som ble etablert i mars 2019 i Sandnes, med 13 ansatte.

Vi har som hovedmålsetting å sette standard for digitalisering i bygge bransjen ved hjelp av forskjellige teknologier som drone, NavVis, laser, GPR og land seismikk.

Vi kartlegger ved hjelp av NavVis teknologi, en vogn som har 3 laserskannere og 6 360- graders kamera. Dette er en moderne mobil 3D skanner som skanner alle synlige flater med høy nøyaktighet. Ut fra disse dataene produseres Indoorviewer og punktsky. Indoorviewer brukes til å navigere seg gjennom objektet (google streetview) og ut fra punktskyen lages det en BIM modell. Ved bruk av NavVis vogn kan vi skanne mellom 2000 til 10.000kvm på en dag. Prosesseringen er automatisert i en skyløsning som enkelt kan skaleres opp til 96.000kvm i døgnet ved behov. Geograf Digital AS har 2 slike vogner pr. i dag.

Utendørs bruker vi drone til å lage fotogrammetri og punktsky av objektet. Alle våre punktskyer er georefererte og settes sammen til en modell.

FAKTA