COOP

Om COOP

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.150 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken.

I tillegg driver Coop 150 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro.

Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 82 samvirkelag i Norge. Coop har i dag 1,7 millioner medlemmer/medeiere.

FAKTA

Nyheter om partnere

Se flere nyheter