Bouvet

Om Bouvet

Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Prosjektene er lokalt forankret, men vi utnytter kompetansen på tvers i hele selskapet. I tillegg er vi opptatt av å bygge teknologisk kompetanse innenfor landets grenser. Slik bidrar vi til utviklingen av Norge som teknologinasjon.

Bouvet er notert på Oslo Børs.

FAKTA

Nyheter om partnere

Se flere nyheter