Bjørnson Organisasjonspsykologene

Om Bjørnson Organisasjonspsykologene

Vi styrker organisasjon, ledelse og medarbeiderskap som konkurransefortrinn. Med spisskompetanse innen ledelse og organisasjonspsykologi samt en helhetlig virksomhetsforståelse skaper vi vekst og verdier for våre kunder, deres eiere og ansatte. Kjerneleveransene våre er utvikling av ledere, team, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Målsettingen er alltid den samme; god ledelse og engasjerte medarbeidere.

Siden 2001 har vi bidratt til utvikling og økte prestasjoner i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Ideen bak selskapet var å gjøre organisasjonspsykologi relevant og tilgjengelig for næringslivet. Resultatet har blitt et av Norges ledende private fagmiljø innen organisasjonspsykologi med en unik og tydelig psykologfaglig profil med høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor.

FAKTA