Westbroker

Om Westbroker

Westbroker Forsikring AS er godkjent som forsikringsmeglerforetak av Finanstilsynet.

Westbroker Forsikring AS yter rådgivning på basis av en objektiv analyse. Analysen er basert på innhenting av forsikringsavtaler hos ulike forsikringsgivere. Westbroker AS har verken direkte eller indirekte eierandeler i noe forsikringsselskap. Ingen forsikringsselskap, eller morselskap til et forsikringsselskap har direkte eller indirekte eierandeler i Westbroker Forsikring AS. Westbroker Forsikring AS er heller ikke agent for noe forsikringsselskap.

Westbroker Forsikring AS bidrar til at våre kunder til enhver tid har best mulig forsikringer etter bedriftens behov, til konkurransedyktige betingelser.

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Bransje: Bank og Forsikring

  • Antall ansatte: 10

  • Besøkadresse: Sverdupsgate 21, 4007 Stavanger

  • Webadresse: https://westbroker.no/

  • Telefon: 51567000