Telia Bedrift

Om Telia Bedrift

Telia Bedrift Stavanger er Telia Norge sitt bedriftskontor i region sør. Vi kan levere fremtidsrettet kommunikasjonsløsninger til både store og små bedrifter.

Hvorfor vi er partner i Viking Fotball

I er årrekke har Telia Bedrift sett verdien av å være e en del av Viking Samarbeidsnettverk. B2B mulighetene som ligger inettverket, samt losjen som Telia har på SR-Bank Arena har vært avgjørende for videre samarbeid år etter år.

FAKTA