Simplicity

Om Simplicity

Vi utfører tjenester for både små og store bedrifter. Felles for alle er behovet for presisjon, høy kvalitet og rask levering. Våre kunder og samarbeidspartnere representerer alle felter innenfor industrien; oljebransjen/oljeindustri, subsea, fiskeindustrien, forskning, jordbruk og annen næring, selv om hovedtyngden er tilknyttet oljerelatert virksomhet. Vi har også bred erfaring med utvikling av mekaniske deler til bruk innen forskning og i labratorier hvor høy presisjon og kvalitet er avgjørende for et godt resultat.

Vi tilbyr en rekke ulike former for maskinering av stålkomponenter med et høyt fokus på kvalitet og service. Vi gir deg selvfølgelig også all nødvendig dokumentasjon på prosessene som inngår i jobben.

Med andre ord: det er enkelt å handle totalpakken hos oss både for kunde og leverandør!

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Besøkadresse: Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

  • Webadresse: https://www.simplicity.as

  • Telefon: 51 94 44 20