Lerøy

Om Lerøy

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.

Hver eneste dag leverer våre 4 200 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider. Vi har et bredt utvalg av bærekraftige, sunne produkter som serveres til over 80 ulike land.

Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver med fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy har fabrikker som produserer og pakker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania og Tyrkia. I tillegg har vi salgskontorer i USA, Japan og Kina.

I 2016 hadde konsernet en omsetning på 17,2 milliarder kroner. Gjennom dette medvirker Lerøy blant annet til lokal verdiskaping langs hele norskekysten. I 2016 bidro våre ansatte med 451 millioner kroner i skatteinntekter til nær 200 kommuner i Norge.

Daglig leverer Lerøy tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller. Vi er stolte over å servere verden med sjømat tilsvarende 1,75 milliarder måltider i året.

Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.

Verdiene til selskapet er å være skapende, ærlig, åpen og ansvarlig.

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Besøkadresse: Thormøhlens gate 51 B 5006 Bergen, Norway

  • Webadresse: https://www.leroyseafood.com/no/

  • Telefon: 55 21 36 50