Create-Solutions AS

Om Create-Solutions AS

Create-Solutions er et uavhengig analyse- og teknologiselskap. Vi tilbyr en skybasert programvarepakke med ulike programmer til virksomheter med tilknytning til næringseiendomsmarkedet.

Create-Solutions har som målsetning å være ledende innen datakvalitet og brukeropplevelser, og introduserer en ny og smartere måte å være i kontakt med markedet på. Vi har utviklet et bredt utvalg av verktøy, og våre innovative løsninger dekker alt fra detaljert markedsinformasjon og kunde-/leietakersøk til et unikt porteføljestyringsverktøy.

Gjennom etterlevelse av våre kundeløfter og verdier, skal vi etablere langsiktige relasjoner med våre kunder, og sikre lønnsomhet og vekst

Vår visjon er å skape konkurransefortrinn og verdier for våre kunder gjennom effektive løsninger og økt innsikt.

FAKTA

  • Partner siden: 2020

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Besøkadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger

  • Postadresse: Postboks 537 Sentrum, 4003 STAVANGER

  • Webadresse: https://www.create-solutions.no/